Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace (IČO 70640700)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 23 468 375 23 644 000 23 644 000 23 644 000
– z toho transfery 3 557 000 2 921 000 2 666 000 2 666 000
Náklady – hlavní činnost 23 468 375 23 644 000 23 644 000 23 644 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 115 000 115 000 115 000 115 000
Náklady – doplňková činnost 115 000 115 000 115 000 115 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 23 583 375 23 759 000 23 759 000 23 759 000
Celkem náklady 23 583 375 23 759 000 23 759 000 23 759 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 356 465 15 074 000 × ×
Odpisy 428 073 442 420 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.