Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace (IČO 70640700)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 20 878 000 19 090 000 19 090 000 19 090 000
- z toho transfery 4 165 000 1 995 000 1 995 000 1 995 000
Náklady – hlavní činnost 20 878 000 19 090 000 19 090 000 19 090 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 878 000 19 090 000 19 090 000 19 090 000
Celkem náklady 20 878 000 19 090 000 19 090 000 19 090 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 054 254 12 459 000 × ×
Odpisy 425 292 420 965 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.