Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace (IČO 70640718)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 11 805 000 12 128 000 12 128 000 12 128 000
- z toho transfery 1 011 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Náklady – hlavní činnost 11 805 000 12 128 000 12 128 000 12 128 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 805 000 12 128 000 12 128 000 12 128 000
Celkem náklady 11 805 000 12 128 000 12 128 000 12 128 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 776 314 8 014 000 × ×
Odpisy 8 589 10 307 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.