Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
- z toho transfery 2 632 000 2 017 000 2 017 000 2 017 000
Náklady – hlavní činnost 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Celkem náklady 20 515 171 20 529 000 20 529 000 20 529 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 815 742 13 277 000 × ×
Odpisy 551 400 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.