Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 20 893 000 22 127 000 21 783 000 21 783 000
– z toho transfery 2 381 000 3 095 000 2 846 000 2 846 000
Náklady – hlavní činnost 20 893 000 22 127 000 21 783 000 21 783 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 20 475 40 000 40 000 40 000
Náklady – doplňková činnost 15 200 30 000 30 000 30 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 275 10 000 10 000 10 000
Celkem výnosy 20 913 475 22 167 000 21 823 000 21 823 000
Celkem náklady 20 908 200 22 157 000 21 813 000 21 813 000
Výsledek hospodaření celkem 5 275 10 000 10 000 10 000
Náklady na platy 13 277 000 13 741 680 × ×
Odpisy 400 400 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.