Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 58 461 000 55 100 000 55 600 000 56 100 000
- z toho transfery 6 114 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Náklady – hlavní činnost 58 461 500 55 100 000 55 600 000 56 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -500 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 5 000 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 4 500 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 500 0 0 0
Celkem výnosy 58 466 000 55 100 000 55 600 000 56 100 000
Celkem náklady 58 466 000 55 100 000 55 600 000 56 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 34 100 000 32 200 000 × ×
Odpisy 2 676 300 2 757 700 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.