Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 57 500 000 63 137 600 63 750 000 64 400 000
– z toho transfery 2 000 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Náklady – hlavní činnost 57 500 190 63 137 600 63 750 000 64 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -190 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 140 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 950 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 190 0 0 0
Celkem výnosy 57 501 140 63 137 600 63 750 000 64 400 000
Celkem náklady 57 501 140 63 137 600 63 750 000 64 400 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 500 000 34 200 000 × ×
Odpisy 2 728 922 2 809 929 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.