Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Na zámku, příspěvková organizace (IČO 71197001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 46 790 560 44 225 528 44 667 700 45 114 400
- z toho transfery 2 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Náklady – hlavní činnost 46 790 560 44 225 528 44 667 700 45 114 400
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 46 790 560 44 225 528 44 667 700 45 114 400
Celkem náklady 46 790 560 44 225 528 44 667 700 45 114 400
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 055 950 25 858 600 × ×
Odpisy 2 064 843 2 081 888 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.