Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Na zámku, příspěvková organizace (IČO 71197001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 49 193 030 52 296 353 53 342 300 54 409 100
– z toho transfery 3 500 000 4 400 000 1 500 000 1 500 000
Náklady – hlavní činnost 49 193 030 52 296 353 53 342 300 54 409 100
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 49 193 030 52 296 353 53 342 300 54 409 100
Celkem náklady 49 193 030 52 296 353 53 342 300 54 409 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 178 300 29 454 900 × ×
Odpisy 2 081 296 2 265 033 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.