Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Letokruhy, příspěvková organizace (IČO 71197010)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 43 784 000 46 534 646 47 300 000 48 200 000
– z toho transfery 3 920 000 6 895 000 6 895 000 6 895 000
Náklady – hlavní činnost 43 784 000 46 534 646 47 300 000 48 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 43 784 000 46 534 646 47 300 000 48 200 000
Celkem náklady 43 784 000 46 534 646 47 300 000 48 200 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 295 000 26 530 000 × ×
Odpisy 2 435 694 2 205 480 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.