Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Letokruhy, příspěvková organizace (IČO 71197010)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 45 320 000 42 949 792 43 400 000 43 835 000
- z toho transfery 7 300 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Náklady – hlavní činnost 45 320 000 42 949 792 43 400 000 43 835 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 45 320 000 42 949 792 43 400 000 43 835 000
Celkem náklady 45 320 000 42 949 792 43 400 000 43 835 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 200 000 25 932 000 × ×
Odpisy 2 203 846 2 273 292 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.