Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sírius, příspěvková organizace (IČO 71197036)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 97 913 000 107 218 000 109 362 000 111 549 000
– z toho transfery 6 950 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000
Náklady – hlavní činnost 97 913 000 107 218 000 109 362 000 111 549 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 252 000 449 000 0 0
Náklady – doplňková činnost 130 000 431 000 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 122 000 18 000 0 0
Celkem výnosy 98 165 000 107 667 000 109 362 000 111 549 000
Celkem náklady 98 043 000 107 649 000 109 362 000 111 549 000
Výsledek hospodaření celkem 122 000 18 000 0 0
Náklady na platy 60 700 000 63 978 000 × ×
Odpisy 1 979 000 1 912 200 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.