Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sírius, příspěvková organizace (IČO 71197036)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 106 942 710 101 985 500 103 005 000 104 035 000
- z toho transfery 12 900 000 6 950 000 6 950 000 6 950 000
Náklady – hlavní činnost 106 942 710 101 985 500 103 005 000 104 035 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 225 050 238 400 239 000 239 000
Náklady – doplňková činnost 152 050 227 400 229 000 229 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 73 000 11 000 10 000 10 000
Celkem výnosy 107 167 760 102 223 900 103 244 000 104 274 000
Celkem náklady 107 094 760 102 212 900 103 234 000 104 264 000
Výsledek hospodaření celkem 73 000 11 000 10 000 10 000
Náklady na platy 59 937 910 63 349 000 × ×
Odpisy 2 125 591 2 139 500 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.