Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 89 821 813 93 034 263 94 894 948 96 792 847
– z toho transfery 9 800 000 12 400 000 12 400 000 12 400 000
Náklady – hlavní činnost 89 821 813 93 034 263 94 894 948 96 792 847
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 89 821 813 93 034 263 94 894 948 96 792 847
Celkem náklady 89 821 813 93 034 263 94 894 948 96 792 847
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 52 357 000 51 270 000 × ×
Odpisy 3 728 350 3 778 163 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.