Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
- z toho transfery 14 400 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000
Náklady – hlavní činnost 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Celkem náklady 102 804 064 92 165 200 96 116 000 97 077 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 57 465 000 50 940 000 × ×
Odpisy 3 676 561 3 648 200 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.