Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (IČO 71197052)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 133 156 380 142 928 492 145 787 000 148 702 000
– z toho transfery 34 100 000 45 487 000 45 608 000 41 100 000
Náklady – hlavní činnost 133 156 380 142 928 492 145 787 000 148 702 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 390 000 426 271 434 500 442 100
Náklady – doplňková činnost 345 500 377 271 384 500 392 100
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 44 500 49 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 133 546 380 143 354 763 146 221 500 149 144 100
Celkem náklady 133 501 880 143 305 763 146 171 500 149 094 100
Výsledek hospodaření celkem 44 500 49 000 50 000 50 000
Náklady na platy 78 311 013 79 738 819 × ×
Odpisy 3 064 034 3 041 751 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.