Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (IČO 71197052)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 101 011 784 127 442 161 133 814 269 140 504 983
- z toho transfery 13 357 923 34 100 000 35 805 000 41 327 800
Náklady – hlavní činnost 101 011 784 127 442 161 133 814 269 140 504 983
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 390 000 409 500 429 975
Náklady – doplňková činnost 0 345 499 362 774 380 900
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 44 501 46 726 49 075
Celkem výnosy 101 011 784 127 832 161 134 223 769 140 934 958
Celkem náklady 101 011 784 127 787 660 134 177 043 140 885 883
Výsledek hospodaření celkem 0 44 501 46 726 49 075
Náklady na platy 62 459 210 77 292 272 × ×
Odpisy 2 420 819 3 000 312 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.