Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 120 271 412 128 268 419 128 192 855 127 878 668
– z toho transfery 19 483 007 22 678 400 20 883 000 20 883 000
Náklady – hlavní činnost 121 683 225 129 073 796 128 998 232 128 684 045
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -1 411 813 -805 377 -805 377 -805 377
Výnosy – doplňková činnost 5 153 470 5 155 000 5 155 000 5 155 000
Náklady – doplňková činnost 3 441 657 4 049 623 4 049 623 4 049 623
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 711 813 1 105 377 1 105 377 1 105 377
Celkem výnosy 125 424 882 133 423 419 133 347 855 133 033 668
Celkem náklady 125 124 882 133 123 419 133 047 855 132 733 668
Výsledek hospodaření celkem 300 000 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 64 412 659 67 227 868 × ×
Odpisy 2 220 962 2 088 561 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.