Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 104 162 695 112 152 715 112 084 707 112 084 707
- z toho transfery 14 302 020 13 540 000 13 505 000 13 505 000
Náklady – hlavní činnost 103 862 695 112 152 715 112 084 707 112 084 707
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 300 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 884 220 5 028 298 5 028 298 5 028 298
Náklady – doplňková činnost 4 376 944 4 728 298 4 728 298 4 728 298
Výsledek hospodaření – doplňková činnost -492 724 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 108 046 915 117 181 013 117 113 005 117 113 005
Celkem náklady 108 239 639 116 881 013 116 813 005 116 813 005
Výsledek hospodaření celkem -192 724 300 000 300 000 300 000
Náklady na platy 62 145 788 63 485 990 × ×
Odpisy 2 013 855 2 123 203 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.