Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 114 294 000 107 753 000 109 908 000 112 106 000
– z toho transfery 4 300 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Náklady – hlavní činnost 114 294 000 107 753 000 109 908 000 112 106 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 119 000 119 000 121 000 123 000
Náklady – doplňková činnost 119 000 119 000 121 000 123 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 114 413 000 107 872 000 110 029 000 112 229 000
Celkem náklady 114 413 000 107 872 000 110 029 000 112 229 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 002 000 54 686 000 × ×
Odpisy 3 788 610 3 731 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.