Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6278 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 70 000 000 78 015 000 71 436 000 71 436 000
– z toho transfery 68 000 000 58 286 000 54 436 000 54 436 000
Náklady – hlavní činnost 70 250 000 78 306 500 71 636 000 71 636 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -250 000 -291 500 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 700 000 750 000 800 000 800 000
Náklady – doplňková činnost 450 000 458 500 600 000 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 291 500 200 000 200 000
Celkem výnosy 70 700 000 78 765 000 72 236 000 72 236 000
Celkem náklady 70 700 000 78 765 000 72 236 000 72 236 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 379 695 33 455 000 × ×
Odpisy 5 842 770 6 005 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.