Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 37 269 816 36 440 456 38 413 030 40 525 740
– z toho transfery 6 468 740 7 124 000 7 515 820 7 929 190
Náklady – hlavní činnost 37 285 300 36 464 446 38 438 340 40 552 450
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -15 484 -23 990 -25 310 -26 710
Výnosy – doplňková činnost 161 848 135 038 144 565 154 740
Náklady – doplňková činnost 146 364 111 048 119 255 128 030
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 484 23 990 25 310 26 710
Celkem výnosy 37 431 664 36 575 494 38 557 595 40 680 480
Celkem náklady 37 431 664 36 575 494 38 557 595 40 680 480
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 156 472 19 740 800 × ×
Odpisy 1 657 082 1 802 112 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.