Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 40 300 000 41 408 578 39 000 000 39 000 000
– z toho transfery 12 111 994 6 364 800 6 330 000 6 330 000
Náklady – hlavní činnost 40 300 000 41 408 578 39 000 000 39 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 820 000 950 000 950 000 950 000
Náklady – doplňková činnost 820 000 950 000 950 000 950 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 120 000 42 358 578 39 950 000 39 950 000
Celkem náklady 41 120 000 42 358 578 39 950 000 39 950 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 22 885 700 22 786 000 × ×
Odpisy 2 515 979 2 278 169 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.