Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6278 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 60 881 594 58 729 000 58 748 000 58 667 000
– z toho transfery 57 317 685 56 843 000 56 878 000 56 878 000
Náklady – hlavní činnost 60 881 594 58 729 000 58 748 000 58 667 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 60 881 594 58 729 000 58 748 000 58 667 000
Celkem náklady 60 881 594 58 729 000 58 748 000 58 667 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 623 721 28 589 000 × ×
Odpisy 1 694 734 1 767 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.