Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6278 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 31 050 000 32 240 000 32 250 000 32 950 000
– z toho transfery 29 913 300 30 280 000 30 280 000 30 880 000
Náklady – hlavní činnost 31 210 000 32 421 000 32 435 000 33 140 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -160 000 -181 000 -185 000 -190 000
Výnosy – doplňková činnost 220 000 220 000 230 000 240 000
Náklady – doplňková činnost 60 000 39 000 45 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 160 000 181 000 185 000 190 000
Celkem výnosy 31 270 000 32 460 000 32 480 000 33 190 000
Celkem náklady 31 270 000 32 460 000 32 480 000 33 190 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 250 000 15 503 000 × ×
Odpisy 1 443 402 1 851 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.