Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 95 163 306 91 209 824 90 332 602 89 423 824
– z toho transfery 12 460 118 10 685 000 10 583 000 10 679 000
Náklady – hlavní činnost 95 218 306 91 264 824 90 387 602 89 478 824
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -55 000 -55 000 -55 000 -55 000
Výnosy – doplňková činnost 849 495 896 765 900 000 902 000
Náklady – doplňková činnost 556 018 602 431 605 000 606 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 293 477 294 334 295 000 296 000
Celkem výnosy 96 012 801 92 106 589 91 232 602 90 325 824
Celkem náklady 95 774 324 91 867 255 90 992 602 90 084 824
Výsledek hospodaření celkem 238 477 239 334 240 000 241 000
Náklady na platy 57 515 603 56 659 367 × ×
Odpisy 1 112 464 1 223 708 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.