Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 61 454 224 56 811 800 56 563 000 55 458 000
– z toho transfery 13 653 700 9 113 800 9 049 000 9 127 000
Náklady – hlavní činnost 61 834 224 57 161 800 56 913 000 55 808 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -380 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy – doplňková činnost 1 430 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Náklady – doplňková činnost 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 380 000 350 000 350 000 350 000
Celkem výnosy 62 884 224 58 211 800 57 963 000 56 858 000
Celkem náklady 62 884 224 58 211 800 57 963 000 56 858 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 31 044 333 30 367 000 × ×
Odpisy 2 247 670 2 445 208 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.