Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 136 600 000 106 325 331 107 000 000 108 000 000
– z toho transfery 45 975 000 12 885 000 12 885 000 13 023 000
Náklady – hlavní činnost 136 600 000 106 564 176 107 000 000 108 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -238 845 0 0
Výnosy – doplňková činnost 820 000 980 000 850 000 850 000
Náklady – doplňková činnost 680 000 815 700 750 000 750 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 140 000 164 300 100 000 100 000
Celkem výnosy 137 420 000 107 305 331 107 850 000 108 850 000
Celkem náklady 137 280 000 107 379 876 107 750 000 108 750 000
Výsledek hospodaření celkem 140 000 -74 545 100 000 100 000
Náklady na platy 60 200 000 59 983 000 × ×
Odpisy 1 648 500 1 618 794 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.