Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 51 523 759 48 455 525 48 455 525 48 506 625
– z toho transfery 11 205 800 9 102 000 9 002 000 9 053 000
Náklady – hlavní činnost 51 523 759 48 455 525 48 455 525 48 506 625
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 180 000 180 000 180 000 180 000
Náklady – doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Celkem výnosy 51 703 759 48 635 525 48 635 525 48 686 625
Celkem náklady 51 613 759 48 545 525 48 545 525 48 596 625
Výsledek hospodaření celkem 90 000 90 000 90 000 90 000
Náklady na platy 26 742 379 26 368 000 × ×
Odpisy 452 696 452 549 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.