Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 55 600 000 55 678 226 56 000 000 56 000 000
– z toho transfery 7 290 000 6 681 000 6 573 000 6 638 000
Náklady – hlavní činnost 55 600 000 55 678 226 56 000 000 56 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 120 000 125 000 130 000 150 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 86 680 90 000 110 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 40 000 38 320 40 000 40 000
Celkem výnosy 55 720 000 55 803 226 56 130 000 56 150 000
Celkem náklady 55 680 000 55 764 906 56 090 000 56 110 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 38 320 40 000 40 000
Náklady na platy 32 854 096 33 188 000 × ×
Odpisy 1 227 960 1 210 792 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.