Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 73 004 145 80 770 398 74 338 000 74 338 000
– z toho transfery 23 259 900 15 440 000 15 260 000 15 260 000
Náklady – hlavní činnost 73 011 140 80 833 398 74 338 000 74 338 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -6 995 -63 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 763 586 3 843 400 4 000 000 4 000 000
Náklady – doplňková činnost 3 717 250 3 606 102 3 890 000 3 890 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 46 336 237 298 110 000 110 000
Celkem výnosy 76 767 731 84 613 798 78 338 000 78 338 000
Celkem náklady 76 728 390 84 439 500 78 228 000 78 228 000
Výsledek hospodaření celkem 39 341 174 298 110 000 110 000
Náklady na platy 36 041 882 32 890 000 × ×
Odpisy 7 364 081 7 019 282 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.