Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 48 075 554 49 613 932 50 000 000 50 000 000
– z toho transfery 9 506 600 10 243 000 10 117 000 10 183 000
Náklady – hlavní činnost 48 075 554 49 907 994 50 000 000 50 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -294 062 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 300 000 1 376 700 1 400 000 1 400 000
Náklady – doplňková činnost 1 250 000 1 326 700 1 350 000 1 350 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 49 375 554 50 990 632 51 400 000 51 400 000
Celkem náklady 49 325 554 51 234 694 51 350 000 51 350 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 -244 062 50 000 50 000
Náklady na platy 28 440 808 27 520 000 × ×
Odpisy 2 426 621 2 448 994 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.