Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 33 073 314 33 015 640 31 941 000 31 941 000
– z toho transfery 5 983 437 5 155 000 5 055 000 5 055 000
Náklady – hlavní činnost 33 073 314 33 015 640 31 941 000 31 941 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 500 000 400 000 400 000 400 000
Náklady – doplňková činnost 400 000 300 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 33 573 314 33 415 640 32 341 000 32 341 000
Celkem náklady 33 473 314 33 315 640 32 241 000 32 241 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 20 165 070 20 002 000 × ×
Odpisy 506 631 516 142 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.