Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 33 666 034 32 172 161 29 307 000 29 307 000
– z toho transfery 4 778 000 4 335 000 4 236 000 4 272 000
Náklady – hlavní činnost 33 666 034 32 172 161 29 307 000 29 307 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 300 000 303 000 320 000 320 000
Náklady – doplňková činnost 250 000 263 000 280 000 280 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 40 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 33 966 034 32 475 161 29 627 000 29 627 000
Celkem náklady 33 916 034 32 435 161 29 587 000 29 587 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 19 159 475 19 275 000 × ×
Odpisy 1 264 052 1 266 892 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.