Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 45 350 000 46 958 558 47 000 000 47 000 000
– z toho transfery 11 975 000 7 542 000 7 401 000 7 448 000
Náklady – hlavní činnost 45 550 000 47 153 558 47 200 000 47 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -200 000 -195 000 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 2 280 000 2 766 000 2 800 000 2 800 000
Náklady – doplňková činnost 2 080 000 2 571 000 2 600 000 2 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 195 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 47 630 000 49 724 558 49 800 000 49 800 000
Celkem náklady 47 630 000 49 724 558 49 800 000 49 800 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 433 000 27 197 000 × ×
Odpisy 2 049 108 2 117 225 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.