Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 59 106 321 58 057 800 54 029 000 54 029 000
– z toho transfery 5 170 000 4 331 000 4 331 000 4 353 000
Náklady – hlavní činnost 59 106 321 58 057 800 54 029 000 54 029 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 791 709 757 185 760 000 760 000
Náklady – doplňková činnost 719 415 713 185 716 000 716 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 72 294 44 000 44 000 44 000
Celkem výnosy 59 898 030 58 814 985 54 789 000 54 789 000
Celkem náklady 59 825 736 58 770 985 54 745 000 54 745 000
Výsledek hospodaření celkem 72 294 44 000 44 000 44 000
Náklady na platy 37 961 130 37 830 656 × ×
Odpisy 673 881 675 560 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.