Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 18 332 967 18 529 232 18 529 232 18 529 232
– z toho transfery 2 993 000 3 709 000 3 709 000 3 709 000
Náklady – hlavní činnost 18 332 967 18 529 232 18 529 232 18 529 232
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 222 096 256 000 256 000 256 000
Náklady – doplňková činnost 76 096 110 000 110 000 110 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 146 000 146 000 146 000 146 000
Celkem výnosy 18 555 063 18 785 232 18 785 232 18 785 232
Celkem náklady 18 409 063 18 639 232 18 639 232 18 639 232
Výsledek hospodaření celkem 146 000 146 000 146 000 146 000
Náklady na platy 8 873 931 8 198 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.