Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 118 140 000 118 748 976 118 931 000 118 931 000
– z toho transfery 11 480 130 12 152 000 9 802 000 9 838 000
Náklady – hlavní činnost 118 890 000 120 266 008 119 916 000 119 916 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -750 000 -1 517 032 -985 000 -985 000
Výnosy – doplňková činnost 1 500 000 1 398 000 1 550 000 1 550 000
Náklady – doplňková činnost 750 000 565 000 565 000 565 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 750 000 833 000 985 000 985 000
Celkem výnosy 119 640 000 120 146 976 120 481 000 120 481 000
Celkem náklady 119 640 000 120 831 008 120 481 000 120 481 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -684 032 0 0
Náklady na platy 79 100 000 79 544 000 × ×
Odpisy 3 424 677 3 515 008 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.