Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 39 979 182 40 635 260 40 635 260 40 635 260
– z toho transfery 5 440 000 4 911 400 4 879 000 4 918 000
Náklady – hlavní činnost 39 979 182 40 635 260 40 635 260 40 635 260
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 230 000 230 000 230 000 230 000
Náklady – doplňková činnost 104 000 104 000 104 000 104 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 126 000 126 000 126 000 126 000
Celkem výnosy 40 209 182 40 865 260 40 865 260 40 865 260
Celkem náklady 40 083 182 40 739 260 40 739 260 40 739 260
Výsledek hospodaření celkem 126 000 126 000 126 000 126 000
Náklady na platy 24 764 886 24 958 000 × ×
Odpisy 538 557 541 651 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.