Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 66 610 000 93 789 140 69 850 000 69 850 000
– z toho transfery 8 984 500 31 833 000 7 980 000 7 980 000
Náklady – hlavní činnost 66 570 000 93 789 140 69 850 000 69 850 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 40 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 192 000 2 998 220 3 030 000 3 030 000
Náklady – doplňková činnost 2 950 000 2 778 270 2 810 000 2 810 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 242 000 219 950 220 000 220 000
Celkem výnosy 69 802 000 96 787 360 72 880 000 72 880 000
Celkem náklady 69 520 000 96 567 410 72 660 000 72 660 000
Výsledek hospodaření celkem 282 000 219 950 220 000 220 000
Náklady na platy 35 823 000 35 278 000 × ×
Odpisy 2 776 960 3 330 158 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.