Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 59 405 000 62 032 800 61 969 800 61 969 800
– z toho transfery 6 461 020 5 882 000 5 756 000 5 782 000
Náklady – hlavní činnost 59 578 650 62 247 800 62 247 800 62 247 800
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -173 650 -215 000 -278 000 -278 000
Výnosy – doplňková činnost 1 003 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000
Náklady – doplňková činnost 674 000 681 025 681 025 681 025
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 329 000 338 975 338 975 338 975
Celkem výnosy 60 408 000 63 052 800 62 989 800 62 989 800
Celkem náklady 60 252 650 62 928 825 62 928 825 62 928 825
Výsledek hospodaření celkem 155 350 123 975 60 975 60 975
Náklady na platy 38 125 000 38 049 700 × ×
Odpisy 1 390 789 1 461 251 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.