Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 61 571 320 70 602 698 54 796 788 54 687 000
– z toho transfery 6 899 440 20 816 000 5 966 000 6 011 000
Náklady – hlavní činnost 61 953 752 70 990 598 55 184 688 55 074 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -382 432 -387 900 -387 900 -387 900
Výnosy – doplňková činnost 718 687 720 000 720 000 720 000
Náklady – doplňková činnost 336 255 332 100 332 100 332 100
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 382 432 387 900 387 900 387 900
Celkem výnosy 62 290 007 71 322 698 55 516 788 55 407 000
Celkem náklady 62 290 007 71 322 698 55 516 788 55 407 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 36 638 660 36 260 000 × ×
Odpisy 1 696 024 2 236 988 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.