Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00842761)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 55 537 427 57 152 738 56 214 000 55 875 000
– z toho transfery 6 558 720 5 796 200 5 766 000 5 723 000
Náklady – hlavní činnost 55 940 427 57 649 738 56 714 000 56 375 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -403 000 -497 000 -500 000 -500 000
Výnosy – doplňková činnost 1 178 000 1 334 740 1 350 000 1 350 000
Náklady – doplňková činnost 775 000 837 740 850 000 850 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 403 000 497 000 500 000 500 000
Celkem výnosy 56 715 427 58 487 478 57 564 000 57 225 000
Celkem náklady 56 715 427 58 487 478 57 564 000 57 225 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 998 987 36 446 180 × ×
Odpisy 1 186 742 1 387 088 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.