Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00844691)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 130 500 000 115 018 000 116 000 000 116 100 000
– z toho transfery 36 763 504 22 977 000 23 000 000 23 100 000
Náklady – hlavní činnost 130 500 000 115 018 000 116 000 000 116 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Náklady – doplňková činnost 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 132 700 000 117 518 000 118 500 000 118 600 000
Celkem náklady 132 700 000 117 518 000 118 500 000 118 600 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 62 050 000 62 933 000 × ×
Odpisy 5 615 408 6 973 329 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.