Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6289 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 1 441 271 793 1 531 458 000 1 623 345 000 1 720 746 000
– z toho transfery 2 326 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 455 695 821 1 587 524 000 1 682 775 000 1 783 742 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -14 424 028 -56 066 000 -59 430 000 -62 996 000
Výnosy – doplňková činnost 32 180 268 35 402 000 37 526 000 39 778 000
Náklady – doplňková činnost 16 966 487 18 877 000 20 010 000 21 211 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 213 781 16 525 000 17 516 000 18 567 000
Celkem výnosy 1 473 452 061 1 566 860 000 1 660 871 000 1 760 524 000
Celkem náklady 1 472 662 308 1 606 401 000 1 702 785 000 1 804 953 000
Výsledek hospodaření celkem 789 753 -39 541 000 -41 914 000 -44 429 000
Náklady na platy 673 320 727 721 669 000 × ×
Odpisy 65 257 588 70 991 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.