Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 00844985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 46 787 714 46 858 080 46 858 080 46 858 080
– z toho transfery 4 735 000 3 630 000 3 630 000 3 630 000
Náklady – hlavní činnost 47 222 200 47 195 580 47 195 580 47 195 580
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -434 486 -337 500 -337 500 -337 500
Výnosy – doplňková činnost 1 462 176 788 544 788 544 788 544
Náklady – doplňková činnost 1 027 690 451 044 451 044 451 044
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 434 486 337 500 337 500 337 500
Celkem výnosy 48 249 890 47 646 624 47 646 624 47 646 624
Celkem náklady 48 249 890 47 646 624 47 646 624 47 646 624
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 906 286 31 150 000 × ×
Odpisy 1 067 457 1 047 124 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.