Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00845027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 84 633 250 85 022 200 84 222 200 84 342 200
– z toho transfery 13 949 000 12 720 000 12 610 000 12 730 000
Náklady – hlavní činnost 84 633 250 85 022 200 84 222 200 84 342 200
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 990 000 950 000 950 000 950 000
Náklady – doplňková činnost 840 000 700 000 700 000 700 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 250 000 250 000 250 000
Celkem výnosy 85 623 250 85 972 200 85 172 200 85 292 200
Celkem náklady 85 473 250 85 722 200 84 922 200 85 042 200
Výsledek hospodaření celkem 150 000 250 000 250 000 250 000
Náklady na platy 48 028 720 48 870 000 × ×
Odpisy 1 234 948 1 372 039 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.