Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 96 146 260 96 166 710 98 090 044 100 051 845
– z toho transfery 14 016 000 14 008 000 14 288 160 14 573 923
Náklady – hlavní činnost 96 146 260 96 166 710 98 090 044 100 051 845
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 96 146 260 96 166 710 98 090 044 100 051 845
Celkem náklady 96 146 260 96 166 710 98 090 044 100 051 845
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 000 000 54 686 547 × ×
Odpisy 4 348 723 3 934 063 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.