Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nový domov, příspěvková organizace (IČO 00847330)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 129 322 000 127 832 400 130 389 000 132 996 800
– z toho transfery 3 800 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
Náklady – hlavní činnost 129 322 000 127 832 400 130 389 000 132 996 800
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 129 322 000 127 832 400 130 389 000 132 996 800
Celkem náklady 129 322 000 127 832 400 130 389 000 132 996 800
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 72 115 000 72 434 600 × ×
Odpisy 3 260 000 3 353 990 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.