Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Jistoty, příspěvková organizace (IČO 00847372)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 68 507 000 66 847 090 68 180 000 69 540 000
– z toho transfery 8 480 000 9 881 000 9 881 000 9 881 000
Náklady – hlavní činnost 68 507 000 66 847 090 68 180 000 69 540 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 7 697 260 7 650 000 7 750 000 7 750 000
Náklady – doplňková činnost 7 494 220 7 495 159 7 550 000 7 550 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 203 040 154 841 200 000 200 000
Celkem výnosy 76 204 260 74 497 090 75 930 000 77 290 000
Celkem náklady 76 001 220 74 342 249 75 730 000 77 090 000
Výsledek hospodaření celkem 203 040 154 841 200 000 200 000
Náklady na platy 38 160 000 39 690 000 × ×
Odpisy 2 601 440 2 571 444 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.