Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace (IČO 00852732)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 21 315 698 21 393 476 21 393 476 21 459 476
– z toho transfery 5 705 000 5 756 000 5 756 000 5 822 000
Náklady – hlavní činnost 21 315 698 21 393 476 21 393 476 21 459 476
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 315 698 21 393 476 21 393 476 21 459 476
Celkem náklady 21 315 698 21 393 476 21 393 476 21 459 476
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 059 810 11 034 000 × ×
Odpisy 493 925 488 309 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.