Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6275 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 38 246 096 63 404 000 66 706 000 68 080 000
– z toho transfery 38 246 096 63 404 000 66 706 000 68 080 000
Náklady – hlavní činnost 38 246 096 63 404 000 66 706 000 68 080 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 38 246 096 63 404 000 66 706 000 68 080 000
Celkem náklady 38 246 096 63 404 000 66 706 000 68 080 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 320 000 17 550 000 × ×
Odpisy 330 389 6 700 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.