Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace (IČO 07331533)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 7 800 000 7 501 112 6 000 000 2 000 000
– z toho transfery 5 540 700 2 848 000 3 091 000 300 000
Náklady – hlavní činnost 7 800 000 7 501 112 6 000 000 2 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 4 000 000 3 890 927 3 000 000 500 000
Náklady – doplňková činnost 4 000 000 3 890 927 3 000 000 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 800 000 11 392 039 9 000 000 2 500 000
Celkem náklady 11 800 000 11 392 039 9 000 000 2 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 200 000 4 660 000 × ×
Odpisy 560 017 559 039 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.