Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 117 194 000 114 578 770 114 578 770 114 716 770
– z toho transfery 21 680 000 16 532 000 16 532 000 16 670 000
Náklady – hlavní činnost 117 194 000 114 578 770 114 578 770 114 716 770
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 900 000 1 820 000 1 880 000 1 900 000
Náklady – doplňková činnost 1 880 000 1 800 000 1 860 000 1 880 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 20 000 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 119 094 000 116 398 770 116 458 770 116 616 770
Celkem náklady 119 074 000 116 378 770 116 438 770 116 596 770
Výsledek hospodaření celkem 20 000 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 66 904 497 68 647 000 × ×
Odpisy 1 129 846 1 132 104 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.