Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace (IČO 13644327)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 73 501 465 69 518 237 69 300 000 69 300 000
– z toho transfery 11 829 000 10 643 000 10 643 000 10 643 000
Náklady – hlavní činnost 73 501 465 69 518 237 69 300 000 69 300 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 120 000 1 945 000 1 800 000 1 800 000
Náklady – doplňková činnost 1 968 800 1 793 570 1 650 000 1 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 151 200 151 430 150 000 150 000
Celkem výnosy 75 621 465 71 463 237 71 100 000 71 100 000
Celkem náklady 75 470 265 71 311 807 70 950 000 70 950 000
Výsledek hospodaření celkem 151 200 151 430 150 000 150 000
Náklady na platy 43 215 884 43 316 747 × ×
Odpisy 1 514 762 1 596 060 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.