Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace (IČO 14450909)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 46 361 006 45 249 644 45 250 000 45 327 000
– z toho transfery 4 957 000 4 343 000 4 343 000 4 380 000
Náklady – hlavní činnost 46 361 006 45 316 644 45 317 000 45 394 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -67 000 -67 000 -67 000
Výnosy – doplňková činnost 343 189 105 000 18 000 18 000
Náklady – doplňková činnost 235 740 38 000 3 000 3 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 107 449 67 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 46 704 195 45 354 644 45 268 000 45 345 000
Celkem náklady 46 596 746 45 354 644 45 320 000 45 397 000
Výsledek hospodaření celkem 107 449 0 -52 000 -52 000
Náklady na platy 28 149 464 28 101 000 × ×
Odpisy 632 069 680 575 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.