Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace (IČO 17331633)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 2 913 100 44 652 109 57 416 844 57 416 844
– z toho transfery 2 913 100 14 300 000 2 000 000 2 000 000
Náklady – hlavní činnost 2 913 100 44 652 109 57 416 844 57 416 844
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 2 913 100 44 652 109 57 416 844 57 416 844
Celkem náklady 2 913 100 44 652 109 57 416 844 57 416 844
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 1 296 570 21 516 241 × ×
Odpisy 32 828 2 529 576 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.