Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 18054455)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 68 465 868 64 649 731 64 304 000 64 304 000
– z toho transfery 13 049 987 10 692 000 10 700 000 10 700 000
Náklady – hlavní činnost 68 465 868 64 907 731 64 304 000 64 304 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -258 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 936 968 1 710 000 1 700 000 1 700 000
Náklady – doplňková činnost 1 758 368 1 590 000 1 600 000 1 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 178 600 120 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 70 402 836 66 359 731 66 004 000 66 004 000
Celkem náklady 70 224 236 66 497 731 65 904 000 65 904 000
Výsledek hospodaření celkem 178 600 -138 000 100 000 100 000
Náklady na platy 35 709 669 35 816 000 × ×
Odpisy 2 152 049 2 172 416 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.