Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Černá kostka, příspěvková organizace (IČO 19581921)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6278 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 1 000 000 12 000 000 20 000 000 30 000 000
– z toho transfery 1 000 000 12 000 000 20 000 000 30 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 000 000 12 000 000 20 000 000 30 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 1 000 000 12 000 000 20 000 000 30 000 000
Celkem náklady 1 000 000 12 000 000 20 000 000 30 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 427 000 7 300 000 × ×
Odpisy 5 800 70 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.